همه نوشته‌های admin

مهرگان

 

روز مهر از ماه مهر باستانی برابر با دهم مهرماه خورشیدی

در میان همه جشن هایی که در ایران باستان رواج داشته است دوجشن از همه بزرگتر و باارزش تر بوده است،نوروز و مهرگان.نوروز پیش درآمد بهار و سرسبزی و مهرگان که پس از سپری شدن گرمای تابستان و  برداشت فرآورده های کشاورزی بوده است.

مهرگان از روز” مهر” تا روز” رام” گاهشمار باستانی برابر با ۱۰ تا ۱۶ مهرماه خورشیدی است .

این جشن در پیوند با فرشه مهر ( میترا یا آناهیتا) است و گویند فریدون شاه پیشدادی در این روز به رهبری کاوه آهنگر برآژی دهاک (ضحاک) چیره گشت و آژی دهاک را در کوه دماوند زندانی کرد و فریدون تاج پادشاهی بر سر نهاد. فرشته مهر یکی از یاری کنندگاه کاوه در نبرد با آژی دهاک بود.

جشن سده

جشن سده

 سده

سده روز مهر از بهمن ماه در گاهشمار ایران باستان است که برابر است با دهم بهمن ماه خورشیدی. این جشن یکی از مهمترین جشن های ایرانیان بوده و هم پایه ”  جشن نوروز”  آن را با شکوه برگزار می کرده اند…

ادامه خواندن جشن سده

آبانگان

جشن آبانگان

روز آبان از ماه آبان ( دهمین روز آبان از سالنمای کهن ایرانی) برابر با ۴ آبان ماه خورشیدی

aban2aban1

آبان به معنای آب و هنگام آب است و یکی از عناصر پاک کننده نزد زرتشتیان و ایرانیان از دوران باستان تاکنون است. درباره پیدایش جشن آبانگان داستان های گوناگون است .

یکی از این داستانها چنین می گوید:

در پی جنگهای دیرپای میان ایران و توران ، افراسیاب تورانی فرمان به ویرانی کاریز ها و جویبارها داد پس از پایان … ادامه خواندن آبانگان

تیرگان فرا رسید

سرزمین جشن ها

ایران کهن سرزمین جشن ها بوده است . افزون بر جشن های بزرگی همچون نوروز، مهرگان و سده  که باشکوه ترین  جشن های ایرانی  بوده است بیش از  ۱۲ جشن  دیگر هم برگزار می شده است.

۱۲ جشن ( هم نامی روز و ماه)

در ایران کهن ، هر ماه ۳۰ روز و  هر روز، نامی ویژه داشته است که نام دوازده روز از سی روز هر ماه ، هم نام با ۱۲ ماه سال بوده است.

برای نمونه سیزدهمین روز هر ماه ، “تیر “ نام داشته است  . از اینرو سیزدهمین روز تیرماه گاهشماری ایران باستان که برابر با ۱۰تیرماه کنونی است ” جشن تیرگان” است.

ادامه خواندن تیرگان فرا رسید

راز جشن های ایرانی

جشن های ایرانی ،جشن هایی ملی هستند که از دوران باستان تا به امروز رسیده‌اند.  شاید راز ماندگاری  این جشن ها ، ویژگی های است که در زیر آمده است.

نخست

تقریباً همگی در پیوند با پدیده‌های طبیعی هستند و به همین دلیل کوشش شده است تا زمان برگزاری آنها  با تقویم طبیعی همخوانی داشته باشد.

ادامه خواندن راز جشن های ایرانی

بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

ساختمان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) که در شمال خیابان انقلاب (دروازه دولت) تهران جای گرفته است در سال ۱۳۸۹ خورشیدی ، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

نقشه ساختمان اصلی این دانشگاه  را  مهندس مارکف روسی کشید – همه آثار منسوب به “مارکف ” ، به دلیل سبک ویژه  دارای ارزش جهانی است-  بنای آن در سال ۱۳۱۳ شروع و پس از یک سال آماده بهره برداری شد. ساختمان این بنا در دو طبقه و به صورت قرینه محوری طراحی شده است و ورودی اصلی آن در سمت جنوب قرار دارد. یکی از مهم ترین حوادث مربوط به این بنا، اجرای برنامه کشف حجاب در سالن غربی طبقه اول آن است.
این ساختمان ۸۱ ساله ، چندی است  بعنوان یکی از آثار ملی ایران، از سوی سازمان میراث فرهنگی در دست بازسازی و مرمت قرار گرفته است.

در کتاب ویژگی‌های این بنای کهن ،چنین‌ توصیف شده است:

ادامه خواندن بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)