تیرگان فرا رسید

سرزمین جشن ها

ایران کهن سرزمین جشن ها بوده است . افزون بر جشن های بزرگی همچون نوروز، مهرگان و سده  که باشکوه ترین  جشن های ایرانی  بوده است بیش از  ۱۲ جشن  دیگر هم برگزار می شده است.

۱۲ جشن ( هم نامی روز و ماه)

در ایران کهن ، هر ماه ۳۰ روز و  هر روز، نامی ویژه داشته است که نام دوازده روز از سی روز هر ماه ، هم نام با ۱۲ ماه سال بوده است.

برای نمونه سیزدهمین روز هر ماه ، “تیر “ نام داشته است  . از اینرو سیزدهمین روز تیرماه گاهشماری ایران باستان که برابر با ۱۰تیرماه کنونی است ” جشن تیرگان” است.

ادامه خواندن تیرگان فرا رسید

راز جشن های ایرانی

جشن های ایرانی ،جشن هایی ملی هستند که از دوران باستان تا به امروز رسیده‌اند.  شاید راز ماندگاری  این جشن ها ، ویژگی های است که در زیر آمده است.

نخست

تقریباً همگی در پیوند با پدیده‌های طبیعی هستند و به همین دلیل کوشش شده است تا زمان برگزاری آنها  با تقویم طبیعی همخوانی داشته باشد.

ادامه خواندن راز جشن های ایرانی

بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

ساختمان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) که در شمال خیابان انقلاب (دروازه دولت) تهران جای گرفته است در سال ۱۳۸۹ خورشیدی ، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

نقشه ساختمان اصلی این دانشگاه  را  مهندس مارکف روسی کشید – همه آثار منسوب به “مارکف ” ، به دلیل سبک ویژه  دارای ارزش جهانی است-  بنای آن در سال ۱۳۱۳ شروع و پس از یک سال آماده بهره برداری شد. ساختمان این بنا در دو طبقه و به صورت قرینه محوری طراحی شده است و ورودی اصلی آن در سمت جنوب قرار دارد. یکی از مهم ترین حوادث مربوط به این بنا، اجرای برنامه کشف حجاب در سالن غربی طبقه اول آن است.
این ساختمان ۸۱ ساله ، چندی است  بعنوان یکی از آثار ملی ایران، از سوی سازمان میراث فرهنگی در دست بازسازی و مرمت قرار گرفته است.

در کتاب ویژگی‌های این بنای کهن ،چنین‌ توصیف شده است:

ادامه خواندن بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)