بایگانی برچسب‌ها : تیرگان،جشن های ایرانی،فرهنگی

تیرگان فرا رسید

سرزمین جشن ها

ایران کهن سرزمین جشن ها بوده است . افزون بر جشن های بزرگی همچون نوروز، مهرگان و سده  که باشکوه ترین  جشن های ایرانی  بوده است بیش از  ۱۲ جشن  دیگر هم برگزار می شده است.

۱۲ جشن ( هم نامی روز و ماه)

در ایران کهن ، هر ماه ۳۰ روز و  هر روز، نامی ویژه داشته است که نام دوازده روز از سی روز هر ماه ، هم نام با ۱۲ ماه سال بوده است.

برای نمونه سیزدهمین روز هر ماه ، “تیر “ نام داشته است  . از اینرو سیزدهمین روز تیرماه گاهشماری ایران باستان که برابر با ۱۰تیرماه کنونی است ” جشن تیرگان” است.

ادامه خواندن تیرگان فرا رسید