بایگانی برچسب‌ها : آناهیتا

آبانگان

جشن آبانگان

روز آبان از ماه آبان ( دهمین روز آبان از سالنمای کهن ایرانی) برابر با ۴ آبان ماه خورشیدی

aban2aban1

آبان به معنای آب و هنگام آب است و یکی از عناصر پاک کننده نزد زرتشتیان و ایرانیان از دوران باستان تاکنون است. درباره پیدایش جشن آبانگان داستان های گوناگون است .

یکی از این داستانها چنین می گوید:

در پی جنگهای دیرپای میان ایران و توران ، افراسیاب تورانی فرمان به ویرانی کاریز ها و جویبارها داد پس از پایان … ادامه خواندن آبانگان