بایگانی برچسب‌ها : دانشگاه خوارزمی،دانشسرای عالی

بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

ساختمان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) که در شمال خیابان انقلاب (دروازه دولت) تهران جای گرفته است در سال ۱۳۸۹ خورشیدی ، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

نقشه ساختمان اصلی این دانشگاه  را  مهندس مارکف روسی کشید – همه آثار منسوب به “مارکف ” ، به دلیل سبک ویژه  دارای ارزش جهانی است-  بنای آن در سال ۱۳۱۳ شروع و پس از یک سال آماده بهره برداری شد. ساختمان این بنا در دو طبقه و به صورت قرینه محوری طراحی شده است و ورودی اصلی آن در سمت جنوب قرار دارد. یکی از مهم ترین حوادث مربوط به این بنا، اجرای برنامه کشف حجاب در سالن غربی طبقه اول آن است.
این ساختمان ۸۱ ساله ، چندی است  بعنوان یکی از آثار ملی ایران، از سوی سازمان میراث فرهنگی در دست بازسازی و مرمت قرار گرفته است.

در کتاب ویژگی‌های این بنای کهن ،چنین‌ توصیف شده است:

ادامه خواندن بازسازی ساختمان کهن دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)